Polityka prywatności i plików cookies serwisu ohmyface.pl

Administratorem serwisu ohmyface.pl  jest: Sprawdzono.pl P.S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukszpanowa 2, 02-712 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0001033195, REGON: 525155880, NIP: 5214017035.

Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: redakcja@ohmyface.pl

I Definicje

Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności i cookies mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – pl P.S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukszpanowa 2, 02-712 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0001033195, REGON: 525155880, NIP: 5214017035
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka Prywatności– niniejsza Polityka prywatności i plików cookies serwisu https://ohmyhair.com.pl/
 4. RODO– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora, dostępny pod adresem https://ohmyhair.com.pl/
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

II Dane osobowe

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Serwisu lub dostępnych w za jego pośrednictwem usług. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady i cele przetwarzania Danych osobowych Użytkownika przez Administratora w związku z odwiedzaniem przez Użytkownika Serwisu lub korzystania z dostępnych w Serwisie Usług.

III Cele, podstawy prawne, czas przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w następującym celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści publikowanych w Serwisie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy)
 • wysyłki newslettera (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda Użytkownika)
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora)
 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO- prawnie uzasadnionych interes Administratora polegający na monitorowaniu i prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu poprawy działania jego funkcjonalności).

Czas przetwarzania danych osobowych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przetwarzane przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ew. roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jaki wymagać tego będą przepisy prawa. Po upływie tego czasu Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Administrator może przekazać Dane osobowe Użytkownika podmiotom, które na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Podanie przez Użytkownika Danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania, niemożliwa jest wysyłka newslettera do Użytkownika.

IV Uprawnienia Użytkownika (osoby, której Dane osobowe dotyczą)

 • prawo do dostępu do treści Danych osobowych
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych, jeżeli odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (poprzez kontakt na adres e-mail redakcja@ohmyface.pl), z zastrzeżeniem, że nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.

V Pliki cookies

Serwis używa plików cookies (ciasteczek), czyli niewielkich informacji tekstowych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie)) oraz innych technologii, aby poprawić komfort korzystania z Serwisu:

 • Techniczne pliki cookie: są to pliki cookies niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania strony i nie mogą zostać dezaktywowane.
 • Pliki cookie służące personalizacji:są to pliki cookies, które umożliwają poprawę doświadczeń użytkownika poprzez rekomendowanie treści lub ofert, które odpowiadają najlepiej preferencjom Użytkownika.
 • Pliki cookie mediów społecznościowych oraz reklamowe pliki cookie: są to pliki cookies wykorzystywane w celu dostarczenia treści, które mogą spodobać się Użytkownikowi, za pośrednictwem reklam, w tym reklam wyświetlanych na stronach podmiotów trzecich i w mediach społecznościowych, w oparciu o informacje o wyświetlanych przez Użytkownika stronach, historii przeglądania Użytkownika oraz podejmowanych przez Użytkownika działaniach.
 • Analityczne pliki cookie (służące do pomiaru liczby odwiedzających):są to pliki cookies, które umożliwiają opracowanie statystyk dotyczących liczby użytkowników odwiedzających Serwis oraz ich zwyczajów w celu poprawy jego funkcjonowania.
 • Serwis stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu,

Do zapisywania i odczytywania plików cookies innych niż pliki techniczne wymagana jest zgoda Użytkownika, która może zostać wyrażona poprzez dostosowanie wyborów Użytkownika za pomocą przycisków dostępnych w pop upie do zarządzania plikami cookies wyświetlanym po wejściu przez Użytkownika do Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

VI Postanowienia końcowe

Administrator na bieżąco weryfikuje treść Polityki Prywatności i w razie potrzeby dokonuje jej aktualizacji.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 26 stycznia 2024.